ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B Grade

| |

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Announcements

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಗಳು
1 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ 2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ / ಮೇ ಮಾಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ
2 ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
3 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಠ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
4 ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
5 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ ಎಚ್. ಡಿ ವಿನಿಯಮ 2017 ರನ್ವಯ ರಚಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು
6 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ - ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೌಲಮಾಪನಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
7 ಅವಧಿ ಮುಗಿಸಿ ಅನುತೀರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ/ ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ -2018 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಘೋಷಣೆ
8 ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿಯ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
9 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು
10 ದಿನಾಂಕ 27-01-2018 ರಂದು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
11 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ Personality Development and Soft skills ಬದಲಿಗೆ Corporate Leadership Skills ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
12 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ೪ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ , ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಗಳ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
13 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ 2017-18 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
14 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ - ಕರ್ನಾಟಕ ದೂರ ಧೃಷ್ಟಿ (ವಿಷನ್ 2025) ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
15 ದಿನಾಂಕ 05-02-2018 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಕುರಿತು
16 ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣ (ಬಿ ಎಡ್ ) ಪದವಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ (ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಘೋಷಣೆ
17 ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಮಿತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ - ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯ | Schedule of Research Review meeting - Faculty of Science
18 ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ೪ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
19 Nomination of Teachers (Higher Education) to participate at 2nd Annual National Teachers Congress
20 Affiliation: Check List to be Submitted by College to LIC
21 ಪಿ. ಎಚ್. ಡಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ
22 FEE STRUCTURE FOR PH.D COURSE 2017-18
23 ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು
24 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳ ಅಂತಿಮ RANK ಪಟ್ಟಿ
25 ಸ್ನಾತಕ ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ. ವಿನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Open Electives ವಿಷಯವನ್ನು ಭೋಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
26 KSET-2017: ಕೆ.ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಳ ನೋಂದಣೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಟ್ಟಿ
27 ಸ್ನಾತಕ / ಸ್ನಾತಕೋತರ ಪದವಿ / ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
28 Circular: Talent Search - ICAI Commerce Wizard 2017
29 11 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವಿವಧ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
30 ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ : ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪದ್ದತಿಯ ಬಿ .ಎ/ ಬಿ. ಕಾಂ ಪದವಿಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಅನುತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು
31 ಬಿ. ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ
32 ಬಿ ಪಿ ಎಡ್ -2018 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
33 ಕಾಲೇಜುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ : ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಛೆರಿಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಕುರಿತು
34 ಸ್ನಾತಕ ಬಿ. ಎ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ್ ಹಾಗು ಬಿ.ಎ ಫ್. ಎ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಾಂಕ್ ( Provisional RANK List) ಪಟ್ಟಿ
35 ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ನೇಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ - ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
36 ಅಂತಿಮ Rank ಪಟ್ಟಿ - Rank List Final
37 2018 ನೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವರ್ತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಮಿತ ರಜೆಗಳು
38 2017-18 ಸಾಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ
39 2018-19 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ (online) ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
40 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸುಗಳ ಪುನಾರಂಬ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
41 ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
42 ಬೋಧಕ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ -Teaching Recruitment Notification
43 ಸುತ್ತೋಲೆ : ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಚಿಸಿರುವ Sub Categorization of OBCs ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
44 ೧೧ ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಪಿ. ಎಚ್. ಡಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ
45 ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಕುರಿತು
46 ಬಿ ಎಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ
47 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಘೋಷಣೆ
48 ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಮುಂದೂಡುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು Postponement of Doctoral Committee Meeting (PhD) scheduled on 20-11-2017 and 21-11-2017
49 Appointment of PIO Under RTI Act-2005
50 ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳ ಪಿಹೆಚ್ . ಡಿ . ಕೋರ್ಸ್ ನ ದಾಖಲಾತಿ ಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
51 ಪಿಹೆಚ್ . ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ
52 Implementation of Central Sector Scheme of Scholarship for College and University through National Scholarship Portal 2.0
53 ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ
54 Circular: Online Fee Payment
55 P G Time Table 2017
56 Affiliation Notification for the year 2018-19
57 PG Exam Fee Notification - 2017
58 2017-18 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆಯಾಗದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುರಿತು
59 Extension of Date for applying Convocation
60 Postponement of Doctoral Committee Meeting (PhD) scheduled on 31-10-2017
61 BFA Exam Timetable and announcement of Exam Centers
62 Announcement of UG Exam Centers and appointing of Exam Chief Superintendents
63 PG Exam Fee Notification - 2017
64 UG Exams Final Timetable 2017
65 Postponement of Department Exam for Non Teaching Staff
66 Academic Calendar for M B A
67 Academic Calendar for P G
68 Constitution of Planning, Monitoring and Evaluation Board (PMEB)
69 ಭಾಷಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹಾಪ್ರಭಂದಗಳ ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯ ತಪಾಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
70 Provisional Allocation of PhD Guides and wait listed candidates list
71 Extension of date for submission of Application for Convocation
72 Question Paper Pattern for the Paper: Business Communication, III and IV Sem B.Com Degree Exam
73 Merit List of NET/ SLET/KSET Candidates Who have appeared For VIVA-VOCE Exam (Ph.D)
74 Marks Secured by the Candidates Who have appeared for VIVA Exam (PhD) held on 7-10-2017
75 Departmental Exam Nov 2017: Time Table and Application Form
76 Implementation of Central Sector Scheme of Scholarship for College and University through National Scholarship portal 2.0
77 Exam Fee UG (Oct/Nov 2017)
78 Merit List of candidates who have Appeared for PhD Entrance Exam
79 Modified Calendar of Events for PhD Admissions in Dept. of Studies & Research in History & Archaeology
80 Circular: Online Courses on SWAYAM Portal
81 Uploading Data of Colleges in KYC - UGC Portal
82 Calendar of Events for Ph.D. Admission 2017-18 for qualified candidates
83 Circular : Govt., of India Post Metric Scholarship 2017 SC/ST
84 U G Revised Calender of events 2017-18
85 Constitution of Internal Quality Assurance committee
86 Notification - 11th Annual convocation
87 Fee Notification M P Ed -Oct/Nov 2017
88 Gandhi Jayanthi Celebration and Swatch Bharath Andolan - 2017
89 Post-Matric & Merti-Cum-Means Scholarship Scheme for Students belonging to Minorities Communities
90 Constitution of Monitoring Cell on Ragging
91 Orders Regarding Sports Development Fees and Guidelines
92 Annual Report 2015-16 of National Commission for Scheduled Castes - NCSC
93 Proceedings Regarding VIDYA LAKSHMI Portal
94 Ability Enhance Compulsory Course (AECC - Environment Studies) Under Graduate
95 UGC Guidelines for Gender Champions in Education Institutions
96 Notification for Challenge Evaluation for PG
97 UG Exam Fee Notification - 2017
98 ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ , ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು
99 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು
100 Final Time Table for L L B course (Repeaters) Examinations September-October - 2017
101 Application Format for the Post of Vice Chancellor
102 Admission Details in required Format
103 Revising Syllabus For Undergraduate B Com / BBM - 3rd and 4th Semester By adding - Business Communication Subject
104 UG Admissions Date Extended to 22 Aug 2017
105 Applications Invited for Project Fellow/Assistant
106 Revised Academic Calendar for B.P.Ed.
107 Revised Academic Calendar for B.P.Ed.
108 Report on Celebration of International Yoga Day on 21 Jun 2017 at Tumkur University
109 New India Pledge on the Eve of Independence Day 15 Aug 2017 - Sankalp Se Siddi
110 The Revised Final Time Table (CBCS) B.Ed Examination August-2017
111 Admission for PG remaining vacant seats
112 Admission Date Extended to 16-08-2016 for B.Voc., MCA, MSc Psychology, MA Public Administration, MA Journalism
113 Ph.D Entrance Test RESULTS
114 Ph.D Entrance Test Key Answers
115 Circular: Hall Tickets For Ph D Entrance Test
116 U G Admission Date Extrended
117 Final Timetable for B Ed Exam Aug-2017 and Notification of Exam Centers
118 MSW Entrance Test Result
119 Exam Fee Notification for B.Ed. Exam Aug/Sep 2017
120 Ph.D Scholars List in UGC Format
121 UGC Circular regarding Approved List of Journals
122 Omnibus Merit List 2017-18
123 PG Admissions Dates Extended
124 Applications for Confirmation of Registration of PhD
125 Admission for P G Courses 2017-18
126 PG Fee Notification
127 B.Ed (Non-CBCS) Exam Fee Notification
128 B.Ed. (CBCS) Exam Fee Notification
129 LLB Exam Fee Notification
130 Ph D Notification 2017
131 UGC Notified Ceiling Prices for Coronary Stents
132 PG Admission Notification
133 Conduct of Pre-Ph.D Course work Examination
134 Revised B.P.Ed. Academic Calendar 2017-18
135 Revised UG Academic Calendar 2017-18
136 Notification for Challenge Valuation
137 U G Fee Structure for Constituent Colleges 2017-18
138 U G Fee Structure For Affiliated Colleges 2017-18
139 Principals of all Affiliated and Constituent Colleges are informed to commence I , III and V SEM Degree Courses from 8- Jun-2017.
140 B.P.Ed. Academic Calendar 2017-18
141 UG Academic Calendar 2017-18
142 PG Exam Time Table and Notification of Exam Centers
143 Final Time Table for II Semester B P Ed Theory Examinations June 2017 and announcement of Exam centers
144 Exam Fee Notification for B.P.Ed (2nd and 4th Sem) 2016-17
145 PG Exam Fee Notification
146 CBCS UG History Question Paper Model Modification
147 CBCS UG Syllabus Modification of Botany, Zoology and Political Science
148 B.Ed. Academic Calendar 2016-17
149 Gazette Notification of the Rights of Persons with Disabilities
150 Final Time Table for BFA and Notification of Exam Centers, Exam Chief Suptds, UG Exams, May 2017
151 Notification of Exam Centers and Exam Chief Suptds, UG Exams, May 2017
152 PG Exam Fee Notification
153 Revised Final Time Table for BCA
154 Application Form for JOB MELA on 27 April 2017
155 UG Final Time Table
156 Format to filled by the Ph.D Scholars
157 Pre Ph.D Admission Notification 2017-18
158 Revised UG Academic Calendar
159 Revised Time Table of First Sem B.Com / BBM (Old Scheme)
160 Exam Fee Notification (April/May 2017) UG CBCS and Non CBCS
161 UG Time Table First, Third and Fifth Semester (Repeaters)
162 Revised Final Timetable of Second Sem (Freshers) B.Ed. Exam Mar 2107
163 Date Extended for Exam Fee for Second Semester B.Ed. (Freshers)
164 B.Ed. Exam Fee Notification (2015-16)
165 TU Times - News Bulletin on ANVESHAN Day 1
166 Affiliation 2017-18 Download Check List Format
167 Final Rank List
168 List of Toppers / Scored highest marks in Degree/Subjects
169 Final Rank List 2015-16
170 Modified Course Matrix of B.Com - CBCS syllabus
171 PG Exam Dated:03-01-2017 Postponed to 06-01-2016
172 M.Sc. Programme in Nutrition, Agriculture and Animal Science by Hebrew University
173 Applications invited for Research Assistant at Women's Studies Center, Tumkur University
174 Circular to PG Students of Tumkur University who have been sanctioned Scholarship/Fee Concession from Social Welfare Dept. GoK
175 B.P.Ed. Timetable and Announcement of Exam Center
176 B.Ed. Exam Timetable and Announcements of Exam Centers
177 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
178 PG History and Archaeology Revised Time Table
179 Circular: Re-opening of UG Classes for the year 2016-17 postponed to 26-12-2016
180 List of Ph.D. Candidates Enroled
181 Circular to Tumkur University Staff to submit Income Tax for 2016-17
182 Application for Sign Language Training Programme for Hearing Impaired - Last Date: 24-12-2016
183 PG Exams Dec 2016 - Jan 2017: Final Time Table and Announcements of Exam Center
184 Pre PhD Coursework Exam - Jan 2017: Time Table and Payment of Exam Fees
185 Application called for Research Assistant and Clerk cum typist to Special Component Plan (SCP)
186 B.P.Ed. Exam Fee Notification
187 B.Voc. Hardware Technology and Networking Final Time Table Notification
188 Revised PG Exam Fee Notification - Date Extended
189 UG Examination 2016-17 - Center Declaration Notification
190 Provisional Seniority List of Principals
191 B.Ed Supplementary Exam Fee Notification for 2005-06 to 2010-11
192 PG Examination Fee Notification 2016-17
193 UG Final Exam Timetable
194 B.Voc. Exam Fees Notification
195 B.F.A Exam Timetable 2016-17
196 Circular to Commerce Principals regarding B.Com (CBCS) New Question Paper Pattern
197 Circular to Commerce College Principals regarding B.Com (CBCS) New Question Paper Pattern
198 Convocation Notification
199 2016 CBCS Exam: Challenge Evaluation Notification
200 Exam Fee Date Extension Circular
201 UG Exam Fee Notification for 2005-06 to 2010-11 (Double the Duration)
202 Debate Competition 26-27 Oct 2016
203 B.Ed. Repeaters Exam Fee Notification
204 UG Exam 2016 Timetable
205 UG CBCS Regulations and Course Matrix
206 10th Annual Convocation Notification
207 Revised B.Ed. Exam Timetable
208 BEd Exam Time Table/ Exam Centers
209 Exam Fee Notification
ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - Upcoming Events ಹೆಚ್ಚು | All
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Announcements ಹೆಚ್ಚು | All
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ 2018 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ / ಮೇ ಮಾಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ನಾತಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಅನ್ಯಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಠ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ ಎಚ್. ಡಿ ವಿನಿಯಮ 2017 ರನ್ವಯ ರಚಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಕುರಿತು
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ - ಚಾಲೆಂಜ್ ಮೌಲಮಾಪನಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
ಅವಧಿ ಮುಗಿಸಿ ಅನುತೀರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ/ ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಗೆ -2018 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂತಿಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಘೋಷಣೆ
ಸ್ನಾತಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದವಿಯ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ Personality Development and Soft skills ಬದಲಿಗೆ Corporate Leadership Skills ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಗಳ ೪ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ , ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಗಳ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಗಳನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು
ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ 2017-18 ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
Affiliation Notification for the year 2018-19
Omnibus Merit List 2017-18
Ph D Notification 2017
 
ದರಪಟ್ಟಿ Quotations/Tenders ಹೆಚ್ಚು | All