ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B+ Grade

| ಪರದೆ ವಾಚಕ Screen Reader | |

STUDENT SUPPORT FACILITIES AND SERVICES

 

RESIDENCE FACILITIES FOR STUDENTS

Students hailing from socially and economically marginalized groups (SC/ST) will be provided

with hostel facilities. The hostels are maintained with the financial support provided by the Social Welfare Department, and the regulations of the Social Welfare Department and the University are followed while admitting the students to the hostels. Hostel facility for women is also available. Further, a separate hostel is available for BCM students. Admission to the hostels will be made through the Selection Committee as per the University rules.

 

DIRECTORATE OF STUDENT WELFARE

For the benefit of the students, the University has established the Directorate of Student Welfare, which facilitates the award of scholarships, career guidance and offers counseling to the students.

 

SCP/TSP PROGRAMME

SCP/TSP Cell of the University is actively engaged in planning and executing several programmes for the benefit of SC/ST students pursuing postgraduate studies in the various departments of the University. Some of the programmes undertaken include skill development workshops, better facilities for student residences, special library facilities and enhanced support for sports and cultural activities.

 

SC/ST CELL

The SC/ST Cell at the University assists the SC/ST students in their overall development. It monitors the implementation of various welfare programmes for the benefit of the SC/ST students.

 

LIAISON OFFICE FOR DIFFERENTLY ABLED PERSONS

The University is committed to providing an inclusive environment for persons with disabilities. In order to look after the welfare of persons with disabilities, a liaison officer has been nominated. The liaison officer acts as single window system with respect to issues of persons with disabilities. For any information, clarification, suggestions, guidance, solutions for their problems or any kind of support, the students with disabilities may contact the liaison officer Dr. Umesha. S.E (Mob: 9480662242).

 

COMPLETE Wi-Fi ENABLED CAMPUS

The University campus is completely enabled with wireless network. This provides seamless Internet access to teachers, research scholars and students. Instant access to a wide range of information resources has also been made available. The University has already provided User IDs and passwords to the faculty for utilizing internet through Wi-Fi all over the campus, and the same facility has also been extended to all the students.

 

COMPUTING FACILITIES

The University has sufficiently upgraded its technological base of the infrastructure which is testified by the use of computers since its very inception both in its academic and administrative activities. The University has realized the demands of the job market and concernedly considers the training of the students in computing skills as a necessary preparation for higher learning in all the disciplines. Hence, we create conditions for acquiring computing skills through computer labs.

 

PRASARANGA

Established in 2011, Prasaranga – the Publication Division of the University is entrusted with the responsibility of bringing out scholarly books and journals.  Besides, Prasaranga has been regularly organizing lecture series, seminars, dialogues with intellectuals and such other programmes.  Kannada translation of first four volumes of Indira Gandhi National Centre for Arts’ prestigious publication Kalatattvakosha edited by Prof. Kapila Vatsayana; Seminar on “Neera (Palm Nectar) Policy”; lecture series-dialogue with intellectuals under the series “Thiliva Tejada Nade”; interaction with social thinkers – these are some of the initiatives of Prasaranga.  Lokajnana, a triannual journal of research on cultural studies in Kannada, and Pragmata, a scholary journal in English are published by Prasaranga.

 

LANGUAGE LABORATORY

The majority of students admitted to the University do not have adequate exposure to the English language. In this regard, considering the importance of language competence in the academic development of learners, the University has established a language laboratory. The Lab offers its services by customizing its resources so as to enhance not only the day-to-day communication skills of the students but also to develop their English language skills for higher academic purposes.

GAMES AND SPORTS

Description: _TST0597 The concern of the University for holistic development of the students ranges from curricular to co-curricular and to extra-curricular activities. The University sufficiently provides opportunities for the students to excel in various disciplines of sports. The provision for various outdoor games is phenomenal as the sprawling campus boasts of well-maintained large play grounds for cricket and football. Separate courts for basketball, volleyball and tennis provide greater opportunities for the sports-aspirants.

 

CO-CURRICULAR ACTIVITIES

With a view to constantly upgrade the knowledge base of the students, and to expose them to current researches, the PG Departments of the University are engaged in conducting national and international conferences, seminars and symposia. Special lectures from eminent educationists and practitioners from industry, NGOs and research institutes are regularly arranged to make students transcend the boundaries of the syllabi.

 

NSS

The National Service Scheme Wing of the University has been doing yeoman service in realizing the vision of NSS scheme – “Development of Villages is the development of the nation”. The University unit has conducted several camps in different villages and has been monitoring the NSS activities of the affiliated colleges very effectively.

 

INTERNATIONAL CENTRE

One of the aims of the University is to act as a link between local aspirations and global opportunities. The International Centre at the University coordinates the academic collaborations with foreign universities and other educational institutions. Student and faculty exchange programmes and other academic collaborations with international institutions are in pipeline.

 

CENTRE FOR WOMEN’S STUDIES

University has established a Centre for Women’s Studies with funding from the UGC to facilitate study and research on problems of women. The objectives of the Centre are to globally support women’s studies, besides offering academic services, and to create social awareness about gender equality and women’s human rights. The Centre has organized several programmes in this regard.

 

PLACEMENT CELL

The University has constituted a placement cell to meet the career aspirations of its students. It acts as an interface between the recruiting organizations and the students. The Cell facilitates campus interviews and several other programmes for the benefit of the students.

 

GUEST HOUSES

Description: _TST0539 The University has two well-furnished guest houses.  A Faculty Guest House is available for accommodating the teaching faculty members who come from other universities on examination work, evaluation, conferences, seminars and such other academic assignments.  Pandit Madan Mohan Malaviya Bhavan is a fully-furnished air-conditioned state-of-the-art guest house for accommodating VIPs.  Named after the great educationist and visionary Pandit Madan Mohan Malaviya, the Bhavan houses rare photographs, books and other important artefacts depicting his life.  This is the University’s tribute to the luminary.

 

Description: _TST0599 EXAMINATIONS

Highly transparent and fool-proof examination system has been developed at the University. While conducting the University exams and evaluation smoothly, the Pareeksha Bhavan, Exam Section, has evolved a highly efficient system for all its activities including declaring results on time and making the results quickly available online.

 

HEALTH CENTRE

The Health Centre at the University caters to the medical needs of the teaching and non-teaching staff, research scholars, and students. 

 

POST OFFICE

In order to expedite the day-to-day postal correspondence, a Post Office has been established on the campus. 


ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - Upcoming Events ಹೆಚ್ಚು | All
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Announcements ಹೆಚ್ಚು | All
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 2020 ಮತ್ತು 2021ನೇ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕುರಿತು.
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ (OEP) ಕುರಿತು.
Research Advisory Council ರಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
Adherence of UGC/NCTE Norms is Extending Affiliation to the Teacher Education Institutions (TEIs)-reg.
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳ ಪುನರಾರಂಭ ಕುರಿತು.
 
ಟೆಂಡರ್ :ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ /Tender:Eprocurement
ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ Eprocurement Portal
ದರಪಟ್ಟಿ Quotations ಹೆಚ್ಚು | All
13-05-2022:  ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬೋಧಕರ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದುರಸ್ಥಿ(ರಿಪೇರಿ) ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 20-05-2022 )

13-05-2022:  ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ Speakers, Siren ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 20-05-2022 )

13-05-2022:  ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸರ್.ಎಂ ವಿಶೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 20-05-2022 )

10-05-2022:  ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಾನೂನು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 23-05-2022 )

 

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ- ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು - 2022