ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟಃ ೧ - ಸಂಚಿಕೆಃ ೧

 

ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟಃ ೧ - ಸಂಚಿಕೆಃ ೨

ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟಃ ೧ - ಸಂಚಿಕೆಃ ೩

ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಸಂಪುಟಃ ೨ - ಸಂಚಿಕೆಃ ೧

 ಲೋಕಜ್ಞಾನ - ೫

 

ಲೋಕಜ್ಞಾನ - ೬

 

Forth Comming Events View Events
Announcements View All
List of Toppers / Scored highest marks in Degree/Subjects
Final Rank List 2015-16
Modified Course Matrix of B.Com - CBCS syllabus
PG Exam Dated:03-01-2017 Postponed to 06-01-2016
M.Sc. Programme in Nutrition, Agriculture and Animal Science by Hebrew University
Applications invited for Research Assistant at Women's Studies Center, Tumkur University
Circular to PG Students of Tumkur University who have been sanctioned Scholarship/Fee Concession from Social Welfare Dept. GoK
B.P.Ed. Timetable and Announcement of Exam Center
B.Ed. Exam Timetable and Announcements of Exam Centers
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಂತದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
PG History and Archaeology Revised Time Table
Circular: Re-opening of UG Classes for the year 2016-17 postponed to 26-12-2016
List of Ph.D. Candidates Enroled
Circular to Tumkur University Staff to submit Income Tax for 2016-17
Application for Sign Language Training Programme for Hearing Impaired - Last Date: 24-12-2016
PG Exams Dec 2016 - Jan 2017: Final Time Table and Announcements of Exam Center
Pre PhD Coursework Exam - Jan 2017: Time Table and Payment of Exam Fees
B.P.Ed. Exam Fee Notification
Affiliation Notification 2017-18
 
Quotations/Tenders View All