ದಿನಾಂಕ 18-04-2018 ರಂದು ನಡೆದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುತ್ತಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ
_TST9213
_TST9213
_TST9214
_TST9214
_TST9215
_TST9215
_TST9216
_TST9216
_TST9217
_TST9217
_TST9220
_TST9220
_TST9225
_TST9225
_TST9227
_TST9227
_TST9229
_TST9229
_TST9231
_TST9231