ದಿನಾಂಕ 03-04-2018 ರಂದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ
DSC_4515
DSC_4515
DSC_4525
DSC_4525
DSC_4526
DSC_4526
DSC_4531
DSC_4531
DSC_4534
DSC_4534
DSC_4536
DSC_4536
DSC_4542
DSC_4542
DSC_4544
DSC_4544
DSC_4551
DSC_4551
DSC_4562
DSC_4562
DSC_4563
DSC_4563
DSC_4566
DSC_4566
DSC_4569
DSC_4569
DSC_4574
DSC_4574
DSC_4579
DSC_4579
DSC_4608
DSC_4608