ದಿನಾಂಕ 19-02-2018 ರಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ 'ಮಾನವಿಕ -2018' ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
1
1
_TST7150
_TST7150
_TST7153
_TST7153
_TST7161
_TST7161
_TST7174
_TST7174
_TST7245
_TST7245
_TST7259
_TST7259
_TST7314
_TST7314
_TST7318
_TST7318
_TST7319
_TST7319
_TST7334
_TST7334