ದಿನಾಂಕ 09-03-2018 ರಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವತಿಯಿಂದ ' National Conference on Un Tampered History: Myth Or Reality" ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
DSC05033 - Copy
DSC05033 - Copy
DSC05038
DSC05038
1
1
DSC05050
DSC05050
DSC05057
DSC05057
DSC05063
DSC05063
DSC05071
DSC05071
DSC05114
DSC05114
DSC05130
DSC05130
DSC05176
DSC05176
DSC05187
DSC05187