ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B Grade

| |

 

ONLINE CLASSES - NOTES AND STUDY MATERIALS 

UNDER GRADUATE - LANGUAGES

ENGLISH

Fourth sem BA OPTIONAL English notes - by Raghavendra A. Click here

Fourth Sem BA English language notes - by Raghavendra A Click here

II SEM B.Com Poetry Sonnet 130 by William Shakespeare by Venugopal B N  Click here

II Sem B.A, Essay - On Travel by Train summary Click here

NEO- CLASSICAL AGE or AUGUSTAN AGE or THE AGE OF REASON Click here

Notes on the  Representative Writers of  the Neo Classical Period by Mohan Prakash  Click here

1. An Elegy written in the country churchyard  [consists of 128 lines and prescribed for 2nd Sem, Opt English]

2. On his blindness [prescribed for 2nd Sem, Gen. English]   Click here

SANSKRIT

B.B.M. second Sem lesson in Sanskrit by Dr. D. V. Subramanya Sastry, Click here

Watch "B.A. & B. Sc. Second Sem - Bhojaraja Prabhanda Story  Click here

Watch "B. B. M. Second Sem. Gominu story Click here

B.Sc., B.A., second Sem  Click here

Translation in Sanskrit practice all degree ( B.A., B.Sc., B.Com., B.B.M., B.C.A. for II and IV Sem Click here

KANNADA

ಹುಳಿ ಮಾವಿನ ಮರ notes by Akshatha.K B.A 4thsem Part 1 Click here

ಹುಳಿ ಮಾವಿನ ಮರ notes by Akshatha.K B.A 4thsem Part 2 Click here

Video Lecturer by Hanumaiah L -  first year second sem BCOM/BBM.Language Kannada short story "Dharmada Bale Beesidaga".   Click here

Video Lecture:  2-BA-HULIYA MAVU-SASI  -  by Hanmaiah L   Click here

Video Lecture: 1-BA/BSW-TENKANA  - by Hanumaiah L Click here

Video Lecture: 1-BA/BSW-MODEL QP - by Hanumaiah L Click here

Video Lecture: 1-BBM/BCOM-MODEL QP - by Hanumaiah L Click here

Video Lecture: 1 BA/BSW-TANGI - by Hanumaiah L Click here

Video Lecture: 1 BA/BSW-SAVE - by Hanumaiah L Click here

Video Lecture: 2 BCOM-SECOND HAND  Click here

Video Lecture: I BCOM/BBM-TAYI  Click here

Video Lecture: 1 BCOM/BBM-DEVVADA  Click here

Video Lecture: KAPPU KADINA  Click here

Video Lecture:  I  BCOM/BBM-Short story MAYAMRUGA.. Click here

ಧೇನು ಕೋಪಾಖ್ಯಾನ notes Click here

Notes by Dr. Shivanna  Click here

ll Bcom notes by Krishna Naik  Click here

 

ಮಗನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ 2nd sem ಕಾವ್ಯ ನಂದನ by  Akshatha.k   Click here

ಕನ್ನಡ Last minits tips for 2nd Sem BCom & BBM by NIRANJANA RA.NA Click here

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - Upcoming Events ಹೆಚ್ಚು | All
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Announcements ಹೆಚ್ಚು | All
Implementing Online Affiliation
Webinar on the theme ‘Building Resilience : Risk Management in Education’
ಯುಜಿಸಿಯು ಜುಲೈ 2020ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿಗೆ SWAYAM MOOCಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
ಕೋವಿಡ್ 19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳ ಪುನರಾರಂಭ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ' ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು
 
ಟೆಂಡರ್ :ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ /Tender:Eprocurement
ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ Eprocurement Portal
ದರಪಟ್ಟಿ Quotations ಹೆಚ್ಚು | All

 

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ- ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು - 2020