ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B Grade

| |

SOFT SKILLS

 

Skills and knowledge are the driving forces of economic growth and social development of a country. In rapidly growing economies like India with an increasing population, there is a severe scarcity of highly-trained, quality skilled resources. In addition, large sections of the Indian population possess little or no job skills. Keeping these facts in mind, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) has been formed in 2015 to enhance employability of the youth of India through Skill Development.

In the recent times, prospective employers are looking at the value and expertise of a candidate from the view point of employability of the candidate along with his academic qualification. Furthermore, the industry/organization has neither the time nor inclination to train a fresher in the required skills. Owing to tough competitions, the industry always prefers to recruit only skilled students who can contribute instantly to the welfare of the company/organization.

Therefore, the curriculum is being modified based on the needs of industry and insisting the students to expose themselves to real workplace culture by organizing training programmes, project work and field trips. To achieve the set goals, a sustainable platform has been created to groom the skills of students and provide the support each student needs for his growth.

Skill Development Centre established at Tumkur University focuses on the development of entrepreneurial skills to raise income as well as improving employment opportunity in industrial sector and allied fields. The emphasis is given to equip the youth with knowledge, practical skills and its applications. All the skill development programmes are planned, monitored, and assessed by Co-ordinator, Skill Development Unit, Tumkur University.

 

Workshops/Training Programs organized by the Skill Development Center

#

Name of the Training Course

Resource person

Number of participants

1

Training for Project Proposal Writing

Mr. N. Ramesh

(project co-ordinator, Dayabhavana Charitable Organization Bhaktarahalli, Kunigal, Tumkur

80

2

Training on Public Speaking

Mr. C.C. Pawate

Mithra counselling Centre

100

3

Communication Skills for Profession (English)

Prof. Shivalingaswamy Professor, DOSR in English

60

4

Information & Awareness Programme on Job/Employment

Dr. Sandhya Kaveri, Principal, Katile Ashok Pai

Memorial College, Shimoga, Karnataka.

100

5

Interview Skills

Mr. Yanjarappa, Co-ordinator, Navya Disha, Tumkur

100

6

Mobile Banking and Net Banking

Mr.B. Avinash

Assistant Manager Canara Bank, Jayanagar, Bangalore

100

7

Personality development and soft skill programme

Mr. C.C. Pawate

Mithra counselling Centre

100

8

Training Programme on Curriculum Vitae Preparation

Mr. C.C. Pawate

Mithra counselling Centre

 

 

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - Upcoming Events ಹೆಚ್ಚು | All
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Announcements ಹೆಚ್ಚು | All
Implementing Online Affiliation
Webinar on the theme ‘Building Resilience : Risk Management in Education’
ಯುಜಿಸಿಯು ಜುಲೈ 2020ರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವಧಿಗೆ SWAYAM MOOCಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
ಕೋವಿಡ್ 19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ತರಗತಿಗಳ ಪುನರಾರಂಭ ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ' ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
ಸ್ನಾತಕ ಹಾಗು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು
 
ಟೆಂಡರ್ :ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ /Tender:Eprocurement
ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ Eprocurement Portal
ದರಪಟ್ಟಿ Quotations ಹೆಚ್ಚು | All

 

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ- ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು - 2020