ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B Grade

| |

Admission to Degree Courses 

Download application form for admission to Second B.Sc.

Download application form for admission to Third B.Sc.

Online Application Form  CLOSED

Omnibus Merit List of BSc

Omnibus Merit List of BCA

* Online Application for B.Sc, BCA  and B.Voc (Hardware Technology and Networking) is open from 29-05-2019 till 05-06-2019. [Circular]

* Online Applicationfor BA ( EngSP, JKP, LPJ, HJEng), BSW and BVA  is be open from  27-05-2019 [Circular]

* Submission of Application for BSc and BCA will close on 24-05-2019, 5.30 PM

* Submission of Application for BBM Course closed on 21-05-2019, 5.30 PM

* Submission of Application for B.A Course closed on 18-05-2019, 5.30 PM

* Submission of Application for B.Com Course closed on 15-05-2019, 5.30 PM

Note: After Successful Online payment, download the following

1) Fee Reciept (PDF File)

2) Filled in Application (PDF File)

NOTE: Students are required to Download the Check List Form, fill it and sumbit along with the printed application form and other documents.

►Check List Form 

 

 

University College of Science

►Fee Structure

►Prospectus

►Details and Instructions

►Councelling Details

 

University College of Arts, Commerce and Management

►B.Com Admissions Completed                             B.Com. Omnibus merit list            

►Fee Structure

►Prospectus

►Last Date Notice

►Councelling Details

For Further Details Contact: 0816 2271924

ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ವಿ.ವಿ  ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ  ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು  ಉಚಿತವಾಗಿ  ಅಪ್ಲೋಡ್  ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ

9742978201    

ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00  ರಿಂದ  ಸಂಜೆ 05.30

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು - Upcoming Events ಹೆಚ್ಚು | All
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು - Announcements ಹೆಚ್ಚು | All
 
ಟೆಂಡರ್ /Tender
ಇ ಪ್ರೋಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ Eprocurement Portal
ದರಪಟ್ಟಿ Quotations ಹೆಚ್ಚು | All
19-08-2019:  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 30-08-2019 )

16-08-2019:  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 23-08-2019 )

16-08-2019:  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ಮೇಡಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 26-08-2019 )

13-08-2019:  ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕ್ರೀಡಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  (Last date 22-08-2019 )